Evropski kmetijski sklad Evropski kmetijski sklad Skupna Kmetijska politika

Aktualno

Glasovanje po izboru ljudstva na evropskem natečaju

14.11.2023

Dva slovenska finalista s projektom LEADER!

 

...
Več

O TRAJNOSTNI MOBILNOSTI ZA PODJETJA IN ORGANIZACIJE

07.11.2023

Brezplačno izobraževanje preko spleta.

...
Več

Strategija lokalnega razvoja - časovnica.

27.10.2023

Ker vemo, da čakate...

...
Več

BioRural - tematske delavnice preko spleta

25.10.2023

25. - 27. 10. 2023

...
Več

PoLJUBA - predstavitev na terenu in premiera filma

24.10.2023

Obnovitev in ohranjanje mokrotnih habitatov na območju Ljubljanskega barja. 

...
Več

Konferenca Multi-funded CLLD - ogled dobrih praks

24.10.2023

Pristop LEADER/CLLD. 

...
Več

Potrjen predlog SLR LAS Sožitje

24.07.2023

med mestom in podeželjem za programsko obdobje do leta 2027.

...
Več

JAVNA OBRAVNAVA osnutka SLR LAS Sožitje 2021 - 2027

06.07.2023

Za programsko obdobje 2021-2027. 

...
Več

Ob�ina Grosuplje Ob�ina Ig Ob�ina Ljubljana Ob�ina Škofljica Evropski kmetijski sklad