Evropski kmetijski sklad Evropski kmetijski sklad Skupna Kmetijska politika

Aktualno

Potrjen predlog SLR LAS Sožitje

24.07.2023

med mestom in podeželjem za programsko obdobje do leta 2027.

...
Več

JAVNA OBRAVNAVA osnutka SLR LAS Sožitje 2021 - 2027

06.07.2023

Za programsko obdobje 2021-2027. 

...
Več

Predlog Uredbe CLLD 2023-2027

05.07.2023

V javni obravnavi do 5. avgusta 2023.

...
Več

DOBRE PRAKSE NA PODROČJU VARSTVA NARAVE

04.07.2023

Pri LAS med Snežnikom in Nanosom.

...
Več

Na Igu delavnica na temo KMETIJSTVO v LAS

05.06.2023

Priprava Strategije lokalnega razvoja.

...
Več

POSVET in OGLED TERENA s kolesom

05.06.2023

Potenciali in izzivi kolesarstva na Ljubljanskem barju.

...
Več

Druga tematska DELAVNICA V GROSUPLJEM

29.05.2023

Tema: »TRAJNOSTNI TURIZEM, NARAVNA IN KULTURNA DEDIŠČINA«.

...
Več

OPOMNIK - ZADNJA DELAVNICA ZA PRIPRAVO SLR

29.05.2023

Tema: »KMETIJSTVO«.

 

...
Več

Ob�ina Grosuplje Ob�ina Ig Ob�ina Ljubljana Ob�ina Škofljica Evropski kmetijski sklad